Warunki handlowe


Kontakt / Contact us

STRONA W BUDOWIE

zamowienia@winomaklowicz.com

tel: (+48) 12 426-44-09


WINO ​S​półka z ograniczoną odpowiedzialnością ​S​p.​k​.
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000602627,
NIP 6751536773, nr REGON 363747686, z siedzibą ul. Rakowicka 11, 31-511 Kraków